Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleidsregel geschiktheid 2012

Beleidsregel

Gepubliceerd: 15 januari 2020

Laatste update: 31 maart 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) verduidelijkt wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De Beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

Laatste wijzigingen

Op 8 maart 2023 is de Beleidsregel gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Deze wijziging betreft actualisatie en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM, noch de reikwijdte of de doelgroep van dit toetsingsbeleid anders dan dat deze volgt uit de wetgeving.

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om tussen 15 juli en 15 september 2022 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. In onderstaand feedback statement zijn de kernpunten uit de ontvangen reacties puntsgewijs weergegeven alsmede een reactie van DNB en AFM hierop. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in onderstaand Wijzigingsbesluit van 8 maart 2023. De gewijzigde Beleidsregel is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd en treedt per 1 april 2023 in werking. Het wijzigingsbesluit is in te zien via deze link.