Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)

Factsheet

Op grond van artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 dienen ingezetenen aan DNB inlichtingen en gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland. DNB heeft de rapportageverplichtingen nader uitgewerkt in de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2022 (RV 2022).

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Laatste update: 01 januari 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De RV 2022 hebben als doel te verzekeren dat DNB voldoet aan haar verplichtingen jegens de Europese Centrale Bank inzake betalingsbalansstatistieken en de statistiek betreffende de internationale investeringspositie. De gegevens en inlichtingen die DNB vraagt in het kader van de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland worden eveneens aangewend voor het bepalen van de internationale investeringspositie van Nederland.