Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 30 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

In het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen worden de prudentiële regels uit het financieel toetsingskader voor (beroeps-)pensioenfondsen uitgewerkt.

Deze regels hebben onder andere betrekking op:

  • kostendekkende premie;
  • technische voorzieningen;
  • het eigen vermogen;
  • beleggingen en leningen;
  • herstelplannen;
  • beheerste en integere bedrijfsvoering;
  • actuariële en bedrijfstechnische nota;
  • informatieuitwisseling ondertoegezichtgestelden met DNB.