Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EMIR - Rapportageverplichtingen

Factsheet

Gepubliceerd: 13 september 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Voor welke derivaten gelden de rapportageverplichtingen?

Tegenpartijen en CCP’s dienen ervoor te zorgen dat de gegevens over elk derivatencontract dat zij hebben gesloten en over elke wijziging van het contract of de beëindiging ervan aan een geregistreerde of erkende Trade Repository (TR) worden gerapporteerd. De rapportageverplichting ziet dus op ‘elk’ derivatencontract. Het gaat dan om zowel OTC-derivatencontracten (al dan niet centraal gecleard) en derivatencontracten die op een gereglementeerde markt of een multilateraal handelsplatform zijn gesloten. De gegevens moeten uiterlijk op de werkdag volgende op de sluiting van het contract, de wijziging of beëindiging daarvan worden gerapporteerd.

Wie moet rapporteren? 

De rapportageverplichting rust op elke tegenpartij bij een derivatencontract en in sommige gevallen de CCP. Marktwaarderingen (mark-to-market valuations) van derivatencontracten die door een CCP worden gecleard, worden alleen door de CCP gerapporteerd (zie artikel 3 lid 5 RTS 148/2013). Een tegenpartij of CCP kan zijn verplichting om te rapporteren, delegeren aan een derde, maar dient er voor te zorgen dat de gegevens over een derivatencontract niet meermaals worden gerapporteerd.

Aan wie moet worden gerapporteerd?

In beginsel dienen tegenpartijen en CCP’s de informatie te rapporteren aan een door ESMA geregistreerd transactieregister (TR).

Een rechtspersoon die is gevestigd in de Europese Unie en voldoet aan de eisen zoals neergelegd in titel VII van EMIR, kan conform EMIR een registratieaanvraag indienen bij ESMA. Zie voor nadere informatie met betrekking tot de registratie aanvraag de RTS ‘specifying the details of the application for registration as a trade repository’ (RTS 150/2013) en de ITS ‘specifying the details of the application for registration as a trade repository’ (ITS 1248/2012).

Een in een derde land geregistreerde TR mag alleen diensten en activiteiten in het kader van de rapportageverplichtingen voor tegenpartijen en CCP’s die in de Europese Unie zijn gevestigd, verrichten, indien deze is erkend door ESMA. Daartoe dient een in een derde land geregistreerde TR een aanvraag tot erkenning bij ESMA in te dienen. Zie voor nadere informatie met betrekking tot de aanvraag tot erkenning artikel 77 EMIR.