Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Het gebouw van DNB van de voorkant

Missie en taken

Werken aan vertrouwen. Dat doen we bij De Nederlandsche Bank (DNB). Vanuit onze verschillende taken en vanuit onze kernwaarden scherp, open, betrokken en betrouwbaar. We werken aan stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer, en solide en integere financiële instellingen. Kortom, een stabiel financieel stelsel.

Onze missie

Wij maken ons sterk voor financiële stabiliteit en dragen daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werken we als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa.
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer.
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterken we het beleid gericht op onze primaire doelstellingen.

Onze taken

Infographic over taken van DNB

Stabiele prijzen

Het is belangrijk voor onze welvaart dat prijzen niet te sterk stijgen, maar ook niet te hard dalen. Die prijsstabiliteit is het hoofddoel van ons monetaire beleid. De belangrijkste manier om daarvoor te zorgen is door de rente te sturen. De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt de rente voor de landen die de euro gebruiken. Alle centralebankpresidenten van die landen zitten in de Raad van Bestuur van de ECB en beslissen mee, dus ook Klaas Knot van DNB. Ook steunt de ECB de Europese economie als dat nodig is, met grote leningen, aankopen en andere transacties. Die worden uitgevoerd in de dealingrooms van centrale banken. Dus ook bij ons.

Lees meer over monetair beleid

Schokbestendig financieel stelsel

Wij zetten ons in voor een stabiel financieel stelsel, dat schokbestendig is en bijdraagt aan duurzame economische groei. Wij waarschuwen voor risico’s die het hele stelsel kunnen raken. Ook maken we het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld financiële instellingen te verplichten om extra buffers op te bouwen.

Lees meer over financiële stabiliteit

Goed werkend betalingsverkeer

Aan de kassa, onderweg of thuis: overal en altijd wilt u veilig en snel kunnen betalen. Daarom zorgen wij voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer. Zo organiseren wij dat er genoeg bankbiljetten zijn en dat ze veilig terechtkomen bij winkels en banken. Die bankbiljetten moeten natuurlijk niet vervalst zijn, en wel heel en schoon. Wij controleren ze daarop. Kapotte, vieze en valse bankbiljetten worden vernietigd. Daarnaast stimuleren we innovaties in het online betalen. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van onder andere financiële technologie en Artificial Intelligence op de voet. En we vinden het belangrijk dat ook kwetsbare groepen op alle manieren kunnen blijven betalen. In de winkels en online.

Lees meer over betalingsverkeer

Betrouwbare financiële instellingen

Veilig uw spaargeld op de bank zetten, een vergoeding ontvangen van uw verzekeraar als u iets overkomt, uw pensioen krijgen waarvoor u heeft gespaard. Voor al uw geldzaken vertrouwt u op financiële instellingen, zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Ze zijn daarmee onmisbaar voor onze economie. DNB houdt toezicht op deze instellingen. We letten erop dat ze financieel gezond zijn en blijven, en dat hun bestuurders geschikt en betrouwbaar zijn. Maar ook dat ze strenge controles op hun klanten uitvoeren om witwassen en terrorismefinanciering buiten de deur te houden.

Lees meer over het toezicht op financiële instellingen

Juiste aanpak financiële instellingen in problemen

Heel soms kan een bank of verzekeraar omvallen. Dat moet op een gecontroleerde manier gebeuren. Deze taak noemen we resolutie. Hierdoor kunnen consumenten en bedrijven nog steeds bij hun geld. En hoeft de overheid niet bij te springen met belastinggeld. DNB voert ook het depositogarantiestelsel uit. Dat is de regeling voor alle Nederlanders die ervoor zorgt dat er altijd EUR 100.000 per persoon per bank beschermd is.

Lees meer over resolutie

Wat we nog meer doen

  • We verzamelen en publiceren statistische informatie, deels samen met het CBS. Over onderwerpen als pensioenfondsen, de woningmarkt en alle handelsstromen van Nederland in de wereld.
  • We doen onderzoek en schrijven over onderwerpen die met onze taken te maken hebben. En we publiceren economische vooruitzichten.
  • We geven economisch advies aan de regering. En we zijn lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Centraal Economische Commissie (CEC).