Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wegwijs in sanctieregelgeving

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 01 januari 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Op deze pagina zijn de vindplaatsen van alle informatie inzake sanctieregelingen, ontheffingsmogelijkheden, meldingen en vragen opgenomen.

Sanctieregelingen

De van toepassing zijnde sanctieregelingen zijn opgenomen op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid. Op de site van de EU is ook een doorzoekbare database opgenomen van alle gesanctioneerde personen en entiteiten. Op de site van de Rijksoverheid is ook de lijst opgenomen van de op grond van de sanctieregelingen 2007 en 2007-II gesanctioneerde personen en entiteiten. De links naar deze websites zijn aan de rechterzijde van deze pagina opgenomen.

Attenderingsservice

DNB heeft een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. De nieuwsservice is een service van DNB en ontslaan financiële instellingen niet van de verantwoordelijkheid om zelf de ontwikkelingen in sanctieregelingen nauwgezet te volgen.

Meldingen

Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).

Ontheffingen

In sommige gevallen (dit kan per sanctieregeling verschillen) zijn ontheffingen mogelijk. Het Ministerie van Financiën is bevoegd om hierover te beslissen. Een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan worden gericht aan:

De Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Fax 070 - 342 89 97
Tel. 070 - 342 85 81

Vragen

Door zowel het Ministerie van Financiën als DNB is een leidraad opgesteld waarin ook veel voorkomende vragen inzake sanctieregelingen zijn opgenomen. Aan de rechterzijde zijn de links naar deze documenten opgenomen.

Als u vragen heeft over financiële sancties kunt u als volgt terecht:

  • Vragen inzake toezichtsgerelateerde onderwerpen kunt u mailen aan DNB: sancties@dnb.nl. DNB streeft ernaar binnen drie werkdagen te reageren. DNB is toezichthouder en kan daardoor geen adviezen geven.
  • Vragen inzake interpretatie van regelgeving inzake bevriezingen alsmede ontheffingen hiervan kunt u richten aan het Ministerie van Financiën: sancties@minfin.nl.
  • Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU), op werkdagen telefonisch bereikbaar op 088-1512122.