Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Besluit aanwijzing MvF als bedoeld in artikel 1 Sanctiewet 1977

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 15 januari 2007

Bekijk eerdere versies in het archief

De Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93) geeft in artikel 1, onder c, de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur voor de toepassing van het bij of krachtens die wet bepaalde de Ministers aan te wijzen om regels vast te stellen voor een bepaald onderwerp.

Gelet op het feit dat het financieel verkeer behoort tot het ambtsgebied van Onze Minister van Financiën is de Minister van Financiën bij voornoemd besluit aangewezen als Minister, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Sanctiewet 1977, voor zover de uitoefening van de in de wet omschreven bevoegdheden betrekking heeft op het financieel verkeer, bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Sanctiewet 1977.