Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Hoofdstuk Sanctieregelgeving uit de DNB Leidraad Wwft en Sw (december 2020)

Op deze pagina vindt u het hoofdstuk uit de oude Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) dat ziet op de sanctiewet.

Gepubliceerd: 08 mei 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

Dit betreft het hoofdstuk ‘Sanctieregelgeving’ uit de voormalige DNB Leidraad Wwft en Sw (december 2020, hierna: leidraad). Deze Leidraad is in mei 2024 vervangen door de DNB Q&As en Good Practices Wwft. Gelet op de aankomende modernisering van de Sanctiewet 1977 door de wetgever, is de Sanctiewet niet meegenomen in de DNB Q&As en Good Practices Wwft. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet. Hieronder is het sanctiewetgedeelte zoals het destijds in de leidraad stond opnieuw gepubliceerd. Er hebben geen inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden in dit onderdeel.

Het document is geldig voor de instellingen waar DNB Toezicht op houdt wat betreft nalevingvan sanctieregelgeving. Verder is dit document niet juridisch bindend of een beleidsregel. De voorbeelden die hierin gegeven worden zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichting.

Ontdek gerelateerde artikelen