Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977

Wet- en regelgeving

De Sanctiewet 1977 bepaalt in artikel 10, tweede lid dat de Minister van Financiën een of meer rechtspersonen kan aanwijzen, die belast worden met het toezicht op naleving van de sanctieregelgeving (de Sanctiewet 1977 en de daarop gebaseerde regelgeving) met betrekking tot het financieel verkeer.

Gepubliceerd: 08 februari 2013

Bekijk eerdere versies in het archief

Met deze regeling (Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977) heeft de Minister van Financiën gebruik gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 10, tweede lid van de Sanctiewet 1977. DNB en AFM zijn via deze regeling aangewezen als toezichthouders op de naleving van de sanctieregelgeving voor specifieke categorieën financiële instellingen.

DNB is toezichthouder op naleving van de sanctieregelgeving door banken, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, verzekeraars, wisselinstellingen en aanbieders van cryptodiensten.