Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Niet-beschadigde eurobankbiljetten omwisselen

Bij De Nederlandsche Bank kunt u niet-beschadigde eurobankbiljetten omwisselen. Bijvoorbeeld een bankbiljet van 100 euro voor vijf bankbiljetten van 20 euro. U leest hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

U moet altijd een aanvraag doen voor het omwisselen van niet-beschadigde eurobankbiljetten. Dat kan met een papieren aanvraagformulier. Het geld kunt u inleveren bij DNB in Amsterdam. Hoeveel geld wilt u omwisselen? Voor verschillende bedragen zijn er verschillende mogelijkheden.

Afhandeling van uw aanvraag

 • U krijgt binnen zes weken een eerste reactie op uw aanvraag.  Als we meer informatie nodig hebben, duurt het langer.
 • De maximale termijn is acht weken. In bijzondere situaties kan die termijn eenmalig verlengd worden. Wij berichten u wanneer u een besluit kan verwachten.
 • We vragen u waar het geld vandaan komt. Ook controleren wij of u op een internationale sanctielijst voorkomt.

Aanvraag in behandeling genomen

 • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • Heeft u geen geld opgestuurd met uw aanvraag? Dan krijgt u bericht als uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt daarna uw geld per post opsturen of inleveren bij DNB.
 • Heeft u uw geld en aanvraagformulier samen opgestuurd? Dan krijgt u een vergoeding als alles in orde is. Daarover krijgt u geen apart bericht.
 • We controleren of de bankbiljetten of munten echt zijn. Ook berekenen we wat de waarde daarvan is.
 • U krijgt een vergoeding op uw bankrekening binnen vier weken na ontvangst van uw geld.

Aanvraag afgewezen

 • U krijgt geen vergoeding als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • U krijgt een bericht als uw aanvraag wordt afgewezen. In dit bericht vindt u informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • We kunnen op wettelijke gronden de door u ingeleverde bankbiljetten of munten inhouden.
 • DNB is wettelijk verplicht een transactie te melden die kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Die melding gaat naar de Nederlandse Financial Intelligence Unit.