Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Man fietst langs tijdelijke omheining DNB - Guldens omwisselen

Guldenbankbiljetten omwisselen

Bij De Nederlandsche Bank kunt u de meeste guldenbankbiljetten omwisselen voor euro’s. U leest hier meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Overzicht guldenbankbiljetten die u kunt omwisselen

Veel guldenbankbiljetten kunt u nog omwisselen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Maar niet allemaal. Een paar voorbeelden. Het 50-guldenbankbiljet De Zonnebloem kunt u omwisselen tot 2032. Het vijf-guldenbankbiljet met Vondel kunt u omwisselen tot mei 2025. Bekijk het overzicht van guldenbankbiljetten die u kunt omwisselen.

Koers omwisseling guldens

DNB gebruikt de officiële koers voor het omwisselen van guldenbankbiljetten. Die koers is: EUR 1 = NLG 2,20371. Dus 1 gulden is ongeveer 45 eurocent waard. We brengen geen extra kosten in rekening voor het omwisselen.

Ontvangen guldenbankbiljetten na 27 januari 2002

Na 27 januari 2002 was de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Daarom geeft DNB geen vergoeding voor guldenbankbiljetten als deze na 27 januari 2002:

 • zijn verkregen uit beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.
 • zijn geaccepteerd als betaling voor geleverde goederen en/of diensten.
 • door u zijn gekocht.

Vergoeding aanvragen

U moet altijd een aanvraag doen voor een vergoeding. Dat kan op papier of digitaal. Het geld kunt u opsturen per post. Of inleveren bij DNB in Amsterdam. Voor verschillende bedragen zijn er verschillende mogelijkheden.

Let op:

Lees hieronder meer over een digitale aanvraag. Kijk hier voor een aanvraag met een papieren formulier.

Digitaal vergoeding vragen

Als u digitaal een vergoeding vraagt dan krijgt u sneller een reactie dan met een papieren aanvraag. U krijgt dan al binnen vier weken een antwoord. Is uw aanvraag positief beoordeeld? Dan krijgt u per mail een formulier met uw gegevens. Print dit formulier. U kunt dit formulier samen met uw geld per post opsturen naar DNB. U kunt ook bij DNB uw geld inleveren. DNB neemt contact met u op voor een afspraak.

Doe digitaal een aanvraag

Afhandeling van uw aanvraag

 • U krijgt binnen zes weken een eerste reactie op uw aanvraag.  Als we meer informatie nodig hebben, duurt het langer.
 • De maximale termijn is acht weken. In bijzondere situaties kan die termijn eenmalig verlengd worden. Wij berichten u wanneer u een besluit kan verwachten.
 • We vragen u waar het geld vandaan komt. Ook controleren wij of u op een internationale sanctielijst voorkomt.

Aanvraag in behandeling genomen

 • Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • Heeft u geen geld opgestuurd met uw aanvraag? Dan krijgt u bericht als uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt daarna uw geld per post opsturen of inleveren bij DNB.
 • Heeft u uw geld en aanvraagformulier samen opgestuurd? Dan krijgt u een vergoeding als alles in orde is. Daarover krijgt u geen apart bericht.
 • We controleren of de bankbiljetten echt zijn. Ook berekenen we wat de waarde daarvan is.
 • U krijgt een vergoeding op uw bankrekening binnen vier weken na ontvangst van uw geld.

Aanvraag afgewezen

 • U krijgt geen vergoeding als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • U krijgt een bericht als uw aanvraag wordt afgewezen. In dit bericht vindt u informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • We kunnen op wettelijke gronden de door u ingeleverde bankbiljetten inhouden.
 • DNB is wettelijk verplicht een transactie te melden die kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Die melding gaat naar de Nederlandse Financial Intelligence Unit.