Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bij De Nederlandsche Bank kunt u een vergoeding vragen voor beschadigde eurobankbiljetten en munten. U leest hier meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Beschadigde eurobiljetten

U kunt alleen een vergoeding krijgen als:

 • meer dan de helft over is van het eurobankbiljet en
 • het biljet per ongeluk is beschadigd.

Beschadigde euromunten

Is een euromunt per ongeluk beschadigd geraakt? U kunt dan de waarde vergoed krijgen van DNB. Is een euromunt met opzet beschadigd? Of bewerkt in de schroothandel of recycling business? In die gevallen vergoeden wij de waarde niet.

Goed om te weten:

 • De beschadigde munten moet u afspoelen met water en daarna drogen.
 • Doe soort per soort in een zakje. Maximaal 100 munten per zakje. Bijvoorbeeld 100 munten van 50 eurocent in één zakje.

Aanvraag doen voor vergoeding

Hieronder leest u hoe u een aanvraag doet voor de vergoeding van beschadigde eurobiljetten en euromunten. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden. Ook zijn er enkele voorwaarden. 

Formulier invullen

Download eerst het juiste formulier

Vul het volledig in en controleer of u alles goed heeft ingevuld. Klopt alles? Print het formulier en onderteken het. Vervolgens kunt u het geld opsturen per post. Of langskomen bij DNB.

Opsturen per post

Wilt u het geld opsturen? U mag maximaal 2.000 euro opsturen. Stuur uw geld op samen met:

 • het volledig ingevulde en ondertekende formulier
 • een kopie van uw bankpas of bankafschrift
 • een kopie van uw legitimatiebewijs. De kopie moet goed leesbaar zijn. Maak het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.

Postadres:

DNB
Afdeling CBV
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Goed om te weten

 • De kosten van een postverzending zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor het risico van verlies of diefstal. Advies: vraag een koeriers- of postbedrijf naar de mogelijkheden van verzekerd versturen.

 • Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  Maak in de kopie uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is, de datum en dat deze voor DNB is bedoeld. Lees meer over het maken van een veilige kopie
 • Wilt u de vergoeding op rekening van iemand anders krijgen? U moet dan ook meenemen: een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon en een machtiging die door die persoon is ondertekend.

Inleveren bij DNB: maak eerst een afspraak

Wilt u met bankbiljetten langskomen bij DNB in Haarlem? Maak eerst een afspraak. Daarvoor belt u +31 20 524 2727 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur.

Neem het volgende mee naar uw afspraak:

 • het volledig ingevulde en ondertekende formulier
 • de biljetten of munten
 • uw legitimatiebewijs

Goed om te weten

Wilt u de vergoeding op rekening van iemand anders krijgen? U moet dan ook meenemen: een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon en een machtiging die door die persoon is ondertekend.

Afhandeling van uw aanvraag

 • We controleren of de biljetten en munten echt zijn. Ook berekenen we wat de waarde is van het geld.
 • We controleren of u op een internationale sanctielijst voorkomt. Ook vragen we u waar het geld vandaan komt. En we vragen hoe het komt dat een biljet of munt beschadigd is.
 • Wij sturen onvolledige aanvragen met uw geld naar u terug met aangetekende post.

Aanvraag goedgekeurd

U krijgt een vergoeding als aan alle voorwaarden wordt voldaan. De vergoeding wordt meestal binnen twee maanden overgemaakt op uw bankrekening. U krijgt daar geen bericht van. Als we meer informatie nodig hebben, nemen we contact op en kan het langer duren.

Aanvraag afgewezen

 • U krijgt geen vergoeding als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.
 • U krijgt een bericht als uw aanvraag wordt afgewezen. In dit bericht vindt u informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 • We kunnen de door u ingeleverde biljetten en munten inhouden. Dat doen we als aannemelijk is dat de biljetten met opzet zijn beschadigd. Of als er sprake is van een strafbaar feit. Denk aan diefstal, drugshandel en witwassen.
 • Als er sprake is van een strafbaar feit, kunnen de biljetten en munten worden overgedragen aan de politie. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit.
 • DNB is wettelijk verplicht een transactie te melden die kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Die melding moet worden gedaan bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit.

Guldenbiljetten

Heeft u nog guldenbiljetten? De meeste guldenbiljetten kunt u bij DNB omwisselen voor euro’s. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden voor het omwisselen van guldens.

Verzamelaarsmunten

Wilt u verzamelaarsmunten of eurobiljetten omwisselen? Dat kan bij DNB. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden voor het omwisselen van verzamelaarsmunten of eurobiljetten.

Lees ook het besluit van de ECB over eurobankbiljetten.