Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Een zienswijze op een overbruggingsplan, waar en wanneer dien je die in?

Tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen pensioenfondsen tot het moment van invaren gebruik maken van transitieregels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Daarvoor moeten pensioenfondsen een overbruggingsplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Voordat DNB een besluit neemt over een overbruggingsplan kunnen pensioendeelnemers er bij DNB onder bepaalde voorwaarden nog hun zienswijze over geven. Dit moet binnen drie weken nadat het overbruggingsplan is ingediend. 

Man dient een zienswijze in op een overbruggingsplan op de computer.

Een zienswijze is geen bezwaar

DNB gebruikt de zienswijzen van pensioendeelnemers als input voor de besluitvorming en houdt rekening met de informatie als die van toepassing is. Een zienswijze is dus niet hetzelfde als een bezwaar of een klacht en het indienen kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Wat zijn die voorwaarden?

Pensioendeelnemers moeten op twee manieren nadeel ondervinden van het besluit van DNB over het overbruggingsplan. Hen wordt gevraagd te onderbouwen dat ze er persoonlijk financieel nadeel van zullen ondervinden én dat de groep waar ze deel van uitmaken, er financieel nadeel van zal ondervinden. Zo’n onderbouwing kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie van het pensioenfonds waaruit blijkt wat de gevolgen zijn van het besluit voor de pensioendeelnemer en de deelnemersgroep. DNB moet namelijk vooral de gevolgen voor de verschillende deelnemersgroepen beoordelen en niet voor de individuele pensioendeelnemers.

Waar staat de informatie over het overbruggingsplan van uw fonds?

Pensioenfondsen moeten pensioendeelnemers over het overbruggingsplan informeren. Ze kunnen dit doen op hun website of in een nieuwsbrief of pensioenkrant.

Het pensioenfonds, dat gebruik wil maken van het transitie-ftk, dient tot het invaarmoment jaarlijks een overbruggingsplan ter instemming in bij DNB. Deze datum verschilt per kalenderjaar. Het overbruggingsplan moet bij DNB worden ingediend:

  1. voor de jaren 2024 en 2025: uiterlijk 1 juli
  2. voor het jaar 2026: uiterlijk 1 april

Wat moet je doen als je een zienswijze wilt indienen?

Tot uiterlijk drie weken na het indienen van het overbruggingsplan door het pensioenfonds kunnen deelnemers een zienswijze geven. Dit kan schriftelijk of mondeling. We adviseren om het schriftelijk te doen, zodat u alles overzichtelijk op een rij kunt zetten. 

U kunt een zienswijze geven door het formulier “Zienswijze overbruggingsplan” op Mijn DNB-Toezicht publiekscontact in te dienen. Hiervoor heeft u een Mijn DNB-account nodig.  Daar staat ook vermeld voor welke pensioenfondsen een zienswijze ingediend kan worden.  

Om een schriftelijke zienswijze te geven, vult u de vragen in onder het kopje ‘schriftelijke zienswijze’. Om een mondelinge zienswijze te geven, klikt u op de link naar Microsoft Bookings om een belafspraak in te plannen. Daarna keert u terug naar publiekscontact om het formulier af te ronden. Mocht u de belafspraak later willen wijzigen, dan kan dit via de e-mail die u heeft ontvangen van Microsoft Bookings. 

Als u nog geen Mijn DNB-account heeft, moet u eerst een account registreren. U heeft hiervoor het volgende nodig: 

  • Een bestaand e-mailadres
  • Een authenticator app voor het beveiligen van uw account met tweestapsverificatie; als u niet weet wat een authenticator app is, lees dan eerst de handleiding

Vervolgens doorloopt u de volgende stappen: 

  • E-mailadres opgeven en verifiëren
  • Opgeven wachtwoord
  • Opgeven van contactinformatie
  • Uw account beveiligen met tweestapsverificatie met een authenticator app

 

Voor registratie kiest u in het aanmeld-scherm voor “nu registreren” onderaan de pagina. Wanneer u al een Mijn DNB-account heeft, kunt u direct starten met aanmelden.  

Meer informatie over het registreren van een Mijn DNB-account vindt u in de handleiding.

En dan?

DNB gebruikt de informatie bij de beoordeling van het overbruggingsplan van het pensioenfonds. Zodra DNB een besluit heeft genomen, wordt dat aan het betreffende pensioenfonds gestuurd. DNB zal in dat besluit ook kort aangeven hoe met de zienswijzen is omgegaan. Pensioendeelnemers die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een bericht over dit besluit op het opgegeven (e-mail) adres of kunnen het nalezen op de website van DNB.

En een bezwaar indienen, kan dat ook?

Het geven van een zienswijze is niet hetzelfde als het maken van bezwaar tegen een besluit van DNB. Wettelijk is het zo geregeld dat alleen het pensioenfonds bezwaar kan instellen tegen een besluit van DNB over het overbruggingsplan.

Ontdek gerelateerde artikelen