Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunning aanvragen

Factsheet

Iedereen die in Nederland activiteiten als kredietunie verricht en niet is vrijgesteld, heeft een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB). De activiteiten mogen pas worden gestart na verlening van een vergunning. Bent u op dit moment vrijgesteld van de vergunningplicht voor kredietunies? Vraag dan tijdig een vergunning aan, ruim vóórdat u verwacht de vrijstellingsgrens van EUR 10 miljoen aan aangetrokken opvorderbare gelden te overschrijden.

Gepubliceerd: 19 oktober 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Wilt u een vergunning aanvragen voor een kredietunie? Neem dan contact op met de afdeling Markttoegang: markttoegang@dnb.nl of 020 524 2049. Wij informeren u dan over de procedure en geven aan welke gegevens we van u nodig hebben om de vergunningaanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen.


Kwaliteit aanvraag  

Alleen als wij alle gevraagde informatie van u ontvangen, kunnen wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Is dit niet het geval? Dan verzoeken wij u om uw aanvraag alsnog compleet te maken. De beslistermijn van drie maanden gaat pas lopen als wij uw aanvraag compleet hebben. De kwaliteit van uw aanvraag en bijlagen zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag.


Kosten aanvraag

Aan een vergunningaanvraag voor het uitoefenen van het bedrijf van kredietunie zijn kosten verbonden. Ongeacht of de vergunning door DNB wordt verleend of afgewezen, of door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken. Voor de behandeling van een vergunningaanvraag voor een kredietunie brengen wij EUR 8.500 in rekening. De hoogte van deze éénmalige kosten is vastgelegd in bijlage I bij de Wet bekostiging financieel toezicht.


Kosten doorlopend toezicht

Naast de eenmalige kosten voor de vergunningaanvraag, brengt DNB jaarlijks kosten in rekening aan kredietunies voor de kosten van het doorlopend toezicht op deze instellingen.

Ontdek gerelateerde artikelen