Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

U kunt verzoeken om uw vergunning in te trekken, dit doet u via een aanvraag tot intrekking. Hiermee geeft u aan dat u de vergunningplichtige activiteiten van uw onderneming wenst te beëindigen. Neem contact op met uw toezichthouder om na te gaan welke informatie bij de aanvraag tot intrekking nodig is. Op grond van de aanvraag tot intrekking bekijken we of de vergunning kan worden ingetrokken. U ontvangt hierover een besluit. In geval van intrekking van een bankvergunning, wordt het besluit genomen door de Europese Centrale Bank (ECB). Indien uw vergunning wordt ingetrokken, wordt tevens de inschrijving van uw onderneming in het openbaar register van DNB doorgehaald.

U kunt uw aanvraag tot intrekking uitsluitend indienen via de dienst Toezicht aanvragen, met uitzondering van bankvergunningen. De aanvraag tot intrekking van een bankvergunning wordt ingediend via het IMAS Portaal van de ECB.

Voordat u het verzoek tot intrekking indient, dient u contact op te nemen met de toezichthouder (of uw contactadres bij DNB) op uw instelling om na te gaan welke informatie benodigd is om de aanvraag tot intrekking te kunnen beoordelen.

Alleen als u een volledig en kwalitatief goed ingevuld aanvraagformulier instuurt met – waar van toepassing - de bijbehorende bijlagen, kunnen wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. We gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd. Als dit niet het geval is, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn uw aanvraag aan te vullen. De totale duur van de behandeling van uw aanvraag wordt dan langer.

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via uw toezichthouder (of uw contactadres bij DNB) of via telefoonnummer 0800 020 1068 of via e-mail (info@dnb.nl).