Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunning trustkantoren – overzichtspagina

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Ondernemingen die willen toetreden tot de financiële markt, hebben hiervoor meestal toestemming van DNB nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning. Een trustkantoor mag pas starten met het verlenen van trustdiensten na verlening van een vergunning daartoe. Een vergunning kan bij DNB worden aangevraagd. Op grond van de aanvraag kijken we of aan alle toetredingseisen is voldaan en we de vergunning kunnen verlenen.

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de markttoegang van trustkantoren. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoetreding en eventuele vergunningverlening van partijen die als trustkantoor een trustdienst aanbieden.

InnovationHub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

Vragen? 

Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons per:

Telefoon

0800 020 1068 (Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

E-mail

info@dnb.nl (vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer)

Wij nemen geen vragen in behandeling die anoniem zijn gesteld.

Ontdek gerelateerde artikelen