Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wettelijk kader markttoegang trustkantoren

Factsheet

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van trustkantoren. Ook hebben we hier de bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Wet toezicht trustkantoren 2018

In Nederland is het toezicht op trustkantoren en de markttoegang van trustkantoren geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt). Uit de Wtt 2018 vloeit ook de vergunningplicht voor trustkantoren voort. DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan en het toezicht op trustkantoren.

Besluit toezicht trustkantoren 2018

In aanvulling op de Wtt 2018 zijn in het Besluit toezicht trustkantoren 2018 nadere regels voor trustkantoren vastgelegd.

Regeling toezicht trustkantoren 2018

In deze regeling worden onder andere vrijstellingen onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 geregeld.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen