Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder vergunning trustdiensten te verrichten

Factsheet

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u geen trustdiensten verlenen. Dit volgt uit artikel 3 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

Verbodsbepalingen

Op grond van artikel 3 van de Wtt 2018 is het verboden zonder vergunning:

  • met zetel in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen;
  • met zetel in een andere lidstaat beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen naar Nederland, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.

Het is een ieder verboden: werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op activiteiten in strijd met de hierboven genoemde verboden of die zijn gericht op zowel het ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres, als het verrichten van bij of krachtens de wet bepaalde aanvullende werkzaamheden (“domicilie plus”). Daarnaast is het op grond van artikel 3 van de Wtt 2018 verboden om trustdiensten te verlenen vanuit een staat buiten de Europese Unie. Anders dan in de bovenstaande gevallen, voorziet de Wtt 2018 in dit geval ook niet in de mogelijkheid van een vergunning. Dat wil zeggen dat een ieder met zetel buiten de Europese Unie, in beginsel een zetel moet vestigen in Nederland, dan wel in een lidstaat van de Europese Unie, om een vergunning van DNB te kunnen aanvragen voor trustdienstverlening in of naar Nederland.

Handhavingsbeleid

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning van DNB toch trustdiensten verleent, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict

Een overtreding van de Wtt 2018 is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen