Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wel of geen vergunning?

Factsheet

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Om vast te stellen of uw onderneming een vergunning moet aanvragen, zijn twee vragen van belang:

  1. Zijn de voorgenomen activiteiten te kwalificeren als trustdiensten?
  2. Is de natuurlijke persoon of onderneming voornemens de trustdiensten beroeps- of bedrijfsmatig aan te bieden?

Op basis van deze vragen dient u zelf vast te stellen of u een vergunning nodig heeft. Als u twijfelt of u gezien uw (voorgenomen) activiteiten als trustkantoor kwalificeert, raden wij u aan een gespecialiseerd adviseur te consulteren.

Analyse beoordelen

Wilt u laten beoordelen of uw analyse of u wel of niet vergunningplichtig bent juist is? Dan kunt u een onderbouwde juridische analyse aan ons voorleggen met vermelding van de naam van de natuurlijke persoon of onderneming. Neem hiervoor contact met ons op.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen