Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Succesfactoren vergunningaanvraag

Iedereen die een vergunning aanvraagt voor het verlenen van trustdiensten, wil dat dit traject zo snel mogelijk verloopt én een vergunning ontvangen. De Nederlandsche Bank (DNB) doet er alles aan om het proces van de vergunningaanvraag zo soepel en snel mogelijk met u te doorlopen.

Zelf kunt u dit proces positief beïnvloeden. We hebben op een rij gezet hoe u dit kunt doen. Hiervoor hebben we gekeken naar aanvragen uit het verleden die voorspoedig verliepen en er de succesfactoren uitgefilterd. Duidelijk is dat aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten meer kans van slagen hebben.

De succesfactoren van een soepele vergunningaanvraag:

 • Goede voorbereiding
  Het helpt als u weet wat er bij een vergunningaanvraag komt kijken en waarom en hoe we bepaalde zaken beoordelen. Op de website Open Boek Toezicht hebben we informatie voor u op een rij gezet:

Het wettelijk kader, waarmee u kennis van wet- en regelgeving kunt opdoen (tip!)
Toelichting op het vergunningaanvraagformulier, waarin we per onderwerp aangegeven wat we van u verwachten (tip!)
Onderzoek ook goed of voor de activiteiten van uw onderneming wel een vergunning vereist is, bijvoorbeeld met behulp van een juridisch adviseur (tip!)
Betreft het een complexe aanvraag, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen voor vooroverleg.

 • Volledige aanvraag
  Het klinkt als een open deur, maar als een aanvraag niet compleet is, kunnen wij niet beginnen met de beoordeling van de aanvraag en vragen we aanvullende informatie bij u op. Dit kost extra tijd en de beslistermijn wordt dan stopgezet. Zorg dus voor een volledige aanvraag. In het aanvraagformulier en de toelichting leest u hier alles over.

 • Kwalitatief goede aanvraag
  Als u uw aanvraag goed onderbouwt en daarbij per onderdeel laat zien waarom u voldoet aan de vergunningsvereisten, stelt u ons in staat alle aspecten snel te beoordelen. Met kwalitatief goede informatie levert u in feite een sterke bewijsvoering bij uw aanvraag en kan het proces sneller verlopen.
 • Bijstand door adviseur
  In de praktijk zien we dat de ingediende aanvraag vaker volledig en kwalitatief beduidend beter is als de aanvrager zich laat bijstaan door een expert, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een accountant. Een complete en goed onderbouwde vergunningaanvraag kunnen wij sneller en beter beoordelen.
 • Checklist
  Onderstaande aandachtspunten worden bij een vergunningaanvraag in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Handig dus om dit rijtje na te lopen vóór het indienen van de aanvraag:
  • Spelen er geen integriteitsissues of antecedenten bij de beoogde (mede)beleidsbepalers? Soms wordt een bestuurder voorgedragen die in een ander dossier al een negatief besluit heeft ontvangen door ons of door buitenlandse of andere toezichthouders. Of er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de betreffende persoon. Controleer dergelijke zaken vooraf.
  • Beschikken de beoogde (mede)beleidsbepalers wel over kennis van de relevante wet- en regelgeving of hebben ze wel voldoende bestuurservaring bij een trustkantoor? Het komt voor dat er (mede)beleidsbepalers worden voorgedragen waarvoor dit niet geldt en die daardoor niet door de geschiktheidstoetsing komen. Meer hiervoor de informatie over toetsingen.
  • Heeft u bij het opstellen van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) kennis genomen van de Good practices De Integriteitrisicoanalyse – meer waar dat moet, minder waar dat kan. In de vergunningaanvragen waarbij de integriteitsrisicoanalyse van onvoldoende kwaliteit was, bleek vaak dat deze niet was opgesteld aan de hand van de Good practices. Vergunningaanvragers die deze Good practices wel hadden gebruikt, leverden een duidelijk betere SIRA.
  • Bij het opstellen van de procedures (procedurehandboek) is het raadzaam om kennis te nemen van de Leidraad Wwft en Sanctiewet en het Concept Good practices transactiemonitoring.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0800 020 1068 of via e-mail (info@dnb.nl).

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Sector(en)

 • Trustkantoren