Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Beleidsregel

Met ingang van 1 januari 2019 zijn vrijstellingen op de vergunningplicht opgenomen in de Regeling toezicht trustkantoren 2018. Hierdoor vallen bepaalde activiteiten niet onder het bereik van de Wtt 2018.

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De volgende activiteiten zijn vrijgesteld:

  • natuurlijke personen die zitting nemen in besturen van stichtingen die als enige activiteit hebben het houden van aandelen voor certificaathouders (een stichting administratiekantoor);
  • natuurlijke personen die als bestuurder optreden bij doelvennootschappen waaraan door een trustkantoor met een vergunning het adres ter beschikking wordt gesteld en de administratie wordt gevoerd;
  • advocaten die beroepsmatig vorderingen incasseren;
  • betaalinstellingen;
  • bewindvoerders;
  • personen die in opdracht bestuurder zijn van verenigingen van eigenaren;
  • rechtspersonen die in opdracht bestuurder zijn van een pensioenfonds.

Deze bedoelde personen behoeven geen vergunning aan te vragen. Zij worden ook niet in het Wtt 2018-register opgenomen.

Let op: Bovenstaande opsomming is een samenvatting en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De tekst van de Regeling toezicht trustkantoren 2018 is bepalend.

Ontdek gerelateerde artikelen