Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling toezicht trustkantoren 2018

Beleidsregel

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Met ingang van 1 januari 2019 zijn vrijstellingen op de vergunningplicht opgenomen in de Regeling toezicht trustkantoren 2018. Hierdoor vallen bepaalde activiteiten niet onder het bereik van de Wtt 2018.

De volgende activiteiten zijn vrijgesteld:

  • natuurlijke personen die zitting nemen in besturen van stichtingen die als enige activiteit hebben het houden van aandelen voor certificaathouders (een stichting administratiekantoor);
  • natuurlijke personen die als bestuurder optreden bij doelvennootschappen waaraan door een trustkantoor met een vergunning het adres ter beschikking wordt gesteld en de administratie wordt gevoerd;
  • advocaten die beroepsmatig vorderingen incasseren;
  • betaalinstellingen;
  • bewindvoerders;
  • personen die in opdracht bestuurder zijn van verenigingen van eigenaren;
  • rechtspersonen die in opdracht bestuurder zijn van een pensioenfonds.

Deze bedoelde personen behoeven geen vergunning aan te vragen. Zij worden ook niet in het Wtt 2018-register opgenomen.

Let op: Bovenstaande opsomming is een samenvatting en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De tekst van de Regeling toezicht trustkantoren 2018 is bepalend.

Ontdek gerelateerde artikelen