Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vergunningaanvraag betaaldiensten – overzichtspagina

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Iedereen die in Nederland betaaldiensten verricht, heeft daarvoor een vergunning van DNB nodig of moet zijn uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht. Betaaldienstactiviteiten mogen pas worden gestart na verlening van een vergunning of na inschrijving in het register als vrijgestelde betaaldienstverlener, tenzij een wettelijke uitzondering van de vergunningplicht van toepassing is.

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de markttoegang van betaaldienstverleners. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele vergunningverlening van partijen die betaaldiensten verlenen.

InnovationHub

Brengt u vernieuwende financiële diensten of producten op de markt, waarbij u vragen heeft over de toepasbaarheid van regelgeving, dan kunt u voor informatie terecht bij de gezamenlijke InnovationHub van DNB en de AFM.

De InnovationHub biedt innovatieve ondernemers en bestaande marktpartijen de mogelijkheid om vraagstukken omtrent regulering rechtstreeks te bespreken met de toezichthouder, ongeacht of ze onder toezicht staan of niet. Doel van de Hub is om innovatie in de financiële sector te accommoderen.

Nieuwsbrief Betaalinstellingen

Via het archief kunt u de nieuwsbrieven uit 2020 terugvinden. Vanaf 2021 publiceert DNB geen volledige nieuwsbrieven meer op de website. De losse artikelen uit de nieuwsbrieven zijn allen terug te vinden op onze website onder ‘nieuws toezicht’.

Vragen? 

Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons per:

Telefoon

0800 020 1068 (Op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

E-mail

info@dnb.nl (vermeld uw naam, adresgegevens en telefoonnummer)

Wij nemen geen vragen in behandeling die anoniem zijn gesteld.

Ontdek gerelateerde artikelen