Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Succesfactoren vergunningaanvraag

Elke betaaldienstverlener die een vergunning aanvraagt, wil dat dit traject zo snel mogelijk verloopt én een vergunning ontvangen. De Nederlandsche Bank (DNB) doet er alles aan om het proces van de vergunningaanvraag zo soepel en snel mogelijk met u te doorlopen.

Gepubliceerd: 17 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Zelf kunt u dit proces positief beïnvloeden. We hebben op een rij gezet hoe u dit kunt doen. Hiervoor hebben we gekeken naar aanvragen uit het verleden die voorspoedig verliepen en er de succesfactoren uitgefilterd. Duidelijk is dat aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten meer kans van slagen hebben.

De succesfactoren van een soepele vergunningaanvraag:

Goede voorbereiding

Het helpt als u weet wat er bij een vergunningaanvraag komt kijken en waarom en hoe we bepaalde zaken beoordelen. Op de website Open Boek Toezicht hebben we informatie voor u op een rij gezet:

  • Het wettelijk kader waarmee u kennis van wet- en regelgeving kunt opdoen (tip!)
  • Toelichting op het vergunningaanvraagformulier waarin we per onderwerp aangegeven wat we van u verwachten (tip!)
  • Onderzoek ook goed of voor de activiteiten wel een vergunning vereist is, bijvoorbeeld met behulp van een juridisch adviseur (tip!)
  • Betreft het een complexe aanvraag, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen voor vooroverleg.

Volledige aanvraag

Het klinkt als een open deur, maar als een aanvraag niet compleet is, kunnen wij niet beginnen met de beoordeling van de aanvraag en vragen we aanvullende informatie bij u op. Dit kost extra tijd en de beslistermijn gaat dan nog niet lopen. Zorg dus voor een volledige aanvraag. In het aanvraagformulier en de toelichting leest u hier alles over.

Kwalitatief goede aanvraag

Als u uw aanvraag goed onderbouwt en daarbij per onderdeel laat zien waarom u voldoet aan de vergunningsvereisten, stelt u ons in staat alle aspecten snel te beoordelen. Met kwalitatief goede informatie levert u in feite een sterke bewijsvoering bij uw aanvraag en kan het proces sneller verlopen.

Bijstand door adviseur

In de praktijk zien we dat de ingediende aanvraag vaker volledig en kwalitatief beduidend beter is als de aanvrager zich laat bijstaan door een expert, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een accountant die gespecialiseerd is in de Wet op het financieel toezicht. Een complete en goed onderbouwde vergunningaanvraag kunnen wij sneller en beter beoordelen.

Checklist 

Onderstaande aandachtspunten worden bij een vergunningaanvraag in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Handig dus om dit rijtje na te lopen vóór het indienen van de aanvraag:

De onderneming dient in voldoende mate onafhankelijk te kunnen opereren van eventuele groepsentiteiten. Uw governancestructuur dient hiervoor voldoende waarborgen te bevatten (denk bijvoorbeeld aan het instellen van een Raad van Commissarissen). Zie voor meer informatie de Toelichting bij het aanvraagformulier.

  • Heeft de onderneming voldoende vermogen? (eigen vermogen en solvabiliteit)
  • Is de vermogensscheiding op orde? (zekerstelling geldmiddelen)
  • Is een jaarrekening voor handen om uw bedrijfscijfers te kunnen verifiëren?
  • Is de jaarrekening goedgekeurd door een accountant?
  • Heeft de onderneming een footprint in Nederland?
  • Spelen er geen integriteitsissues of antecedenten bij de beoogde (mede)beleidsbepalers? Soms wordt een bestuurder voorgedragen die in een ander dossier al een negatief besluit heeft ontvangen door ons of door buitenlandse/andere toezichthouders. Of er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de betreffende persoon. Controleer dergelijke zaken vooraf.

Houd er rekening mee dat aandeelhouders mogelijk dienen te beschikken over een verklaring van geen bezwaar. Let er op dat de aandeelhouders deze tijdig aanvragen. Omdat hier veel documentatie voor dient te worden aangeleverd, is de ervaring dat het enige tijd in beslag kan nemen voordat de aanvraag compleet is. Probeer dit proces daarom zo vroeg mogelijk te starten. We kunnen immers geen vergunning verlenen zonder dat de benodigde verklaringen van geen bezwaar zijn afgegeven. Zie ook ‘Vvgb voor deelnemingen (art. 3:95 Wft)’.

Ontdek gerelateerde artikelen