Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wettelijk kader markttoegang betaaldienstverleners

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van betaaldienstverleners. Ook hebben we hier de bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.

Gepubliceerd: 19 februari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Wet op het financieel toezicht

In Nederland is het toezicht op betaaldienstverleners en de markttoegang van betaaldienstverleners geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Uit de Wft vloeit ook een vergunningplicht voor betaaldienstverleners voort. De vergunningplicht en het toezicht op betaaldienstverleners is gebaseerd op de Europese richtlijn betaaldiensten (2015/2366(EU)). DNB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan en het prudentiële toezicht op betaaldienstverleners. De verantwoordelijkheid voor het gedragstoezicht berust bij de AFM, en het toezicht op een niet-discriminatoire toegang tot betalingssystemen bij de Autoriteit Consument en Markt.

Ontdek gerelateerde artikelen