Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaaldienstverleners met zetel in een andere lidstaat

Voordat een buitenlandse betaaldienstverlener in Nederland gebruik kan maken van haar ‘Europees paspoort’, moet zij eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. Deze stuurt de notificatie door naar De Nederlandsche Bank (DNB).

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

De buitenlandse betaaldienstverlener dient zich vervolgens aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden. Onder lidstaat wordt verstaan de EER landen. Dat zijn landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Een betaaldienstverlener met zetel in een andere lidstaat kan overgaan tot het verrichten van haar werkzaamheden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor of door tussenkomst van een in Nederland werkzaam zijnde betaaldienstagent. Ook kan zo’n betaaldienstverlener overgaan tot het verrichten van diensten naar Nederland. In al deze gevallen heeft de betaaldienstverlener een vergunning nodig die is verleend door de toezichthoudende instantie van die lidstaat.

Ontdek gerelateerde artikelen