Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Duur vergunningaanvraag

Factsheet

Als u een vergunning aanvraagt bij De Nederlandsche Bank (DNB) is het goed om rekening te houden met de doorlooptijden. De tijd tussen het indienen van de aanvraag en het moment dat u van DNB een besluit ontvangt, verschilt per aanvraag.

Gepubliceerd: 17 maart 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

De wettelijke beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een betaalinstelling bedraagt drie maanden.

De praktijk leert dat het totale proces van een vergunningaanvraag doorgaans langer duurt dan deze drie maanden. Dit komt doordat de beslistermijn pas gaat lopen als de vergunningaanvraag volledig is. Bovendien kan de termijn, als deze al loopt, worden opgeschort door DNB als blijkt dat bij uw aanvraag informatie ontbreekt of uw aanvraag aanvullende vragen oproept. DNB verzoekt u dan om deze informatie. De beslistermijn gaat weer lopen vanaf het moment van ontvangst van de informatie. Als de aanvraag niet of onvoldoende is aangevuld, kan DNB binnen vier weken besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Kwaliteit 

De kwaliteit en volledigheid van uw aanvraag en de aangeleverde aanvullende informatie zijn dus van grote invloed op de totale duur van de behandeling van uw aanvraag. Maken onvoorziene omstandigheden het onmogelijk om binnen de gestelde termijn te beslissen, dan stelt DNB u daarvan op de hoogte. In het algemeen geldt hoe hoger de kwaliteit van de ingediende aanvraag (zowel qua inhoud als qua volledigheid), hoe korter de doorlooptijd.

Contact 

Als u een aanvraag overweegt, kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Markttoegang om uw aanvraag aan te kondigen en navraag te doen naar de te verwachten doorlooptijd. 

Ontdek gerelateerde artikelen