Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rekeninginformatiedienst?

Vraag:

Wat is een rekeninginformatiedienst?

Gepubliceerd: 22 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Een rekeninginformatiedienst is een online dienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen, die de betaaldienstgebruiker bij een andere betaaldienstverlener of bij meer dan één betaaldienstverlener aanhoudt.

Toelichting

Door het online geconsolideerd verstrekken van informatie kan een betaaldienstgebruiker een overzicht van zijn financiële situatie krijgen. De rekeninginformatiedienstaanbieders kan uitgaven categoriseren, waardoor de betaaldienstgebruiker ook beter inzicht in zijn uitgavenpatroon kan krijgen.

Voor het verlenen van rekeninginformatiediensten – dienst 8 van de richtlijn – moet een vergunning worden verkregen1. Bij dienst 8 is sprake van een proportioneel vergunningsregime. Reden hiervoor is onder meer dat een rekeninginformatiedienstaanbieder nooit gelden onder zich houdt, waardoor bepaalde prudentiële eisen niet relevant zijn.

De rekeninginformatiedienstaanbieder heeft – op basis van toestemming van de betaaldienstgebruiker – toegang tot de betaalrekeningen bij de rekeninghoudende betaaldienstverlener. Dat kan een bank zijn, maar ook een betaalinstelling die de diensten 1 en 2 uitvoert.

1 Om niet in strijd te handelen met het verbod op het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning zoals genoemd in artikel 2:3a Wft.

Ontdek gerelateerde artikelen