Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betaaldiensten waarvoor een vergunning nodig is

In de (herziene) richtlijn betaaldiensten – de Payment Services Directive (2015/2366/EU) (PSD2) – zijn acht betaaldiensten opgenomen waarvoor een vergunning nodig is. Deze betaaldiensten kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar worden aangeboden. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende betaaldiensten.

Gepubliceerd: 17 maart 2022

Laatste update: 26 april 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

1. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten te plaatsen op een door de betaaldienstverlener aangehouden betaalrekening, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het exploiteren van een betaalrekening

Bij deze dienst gaat het om de mogelijkheid om contanten (munten of bankbiljetten) te plaatsen op een betaalrekening bij de aanbieder van deze dienst.

2. Diensten waarmee de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen, en alle verrichtingen die vereist zijn voor het beheren van een betaalrekening

Bij deze dienst gaat het om de mogelijkheid om (giraal) geld - dat wordt aangehouden op een betaalrekening bij de aanbieder van de dienst, in contanten op te nemen.

3. Diensten waarmee betalingstransacties, inclusief geldovermakingen, worden uitgevoerd op een betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere betaaldienstverlener: 

  • Uitvoering van automatische debiteringen, inclusief eenmalige
  • Uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of vergelijkbaar betaalinstrument
  • Uitvoering van overmakingen, inclusief automatische betalingsopdrachten

Deze dienst betreft het verrichten van betalingstransacties op betaalrekeningen van de betaaldienstgebruikers, bedoeld in de omschrijving van de diensten 1 en 2, of op betaalrekening van betaaldienstgebruikers bij een andere betaaldienstverlener.

4. Diensten waarmee betalingstransacties worden uitgevoerd waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betaaldienstgebruiker wordt verstrekt:

  • Uitvoering van automatische debiteringen, inclusief eenmalige
  • Uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of vergelijkbaar betaalinstrument
  • Uitvoering van overmakingen, inclusief doorlopende opdrachten

Bij een kredietlijn kunt u denken aan de situatie waarbij het te betalen bedrag door de betaaldienstverlener wordt voorgeschoten.

5. Diensten waarmee betaalinstrumenten worden uitgegeven en/of betaaltransacties worden geaccepteerd

Een betaalinstrument is een middel of methode waarmee een opdracht tot betaling kan worden gegeven. Een betaalinstrument kan een fysiek voorwerp zijn, zoals een pas (bijvoorbeeld een creditcard), maar ook een geheel aan procedures.

Van acceptatie van betaaltransacties is sprake als een onderneming instaat voor de afwikkeling van transacties door middel van een overeenkomst met de begunstigde (bijvoorbeeld een webwinkel); de entiteit in kwestie (de acquirer) zorgt voor betaling aan de begunstigde op basis van de ontvangen betaalopdrachten.

6. Geldtransfers (moneytransfers)

Van geldtransfers is sprake als een betaalinstelling van een betaler geld ontvangt met als enig doel het daarmee corresponderende bedrag over te maken rechtstreeks aan een begunstigde of aan een andere betalingsdienstverlener die de gelden aan de uiteindelijk begunstigde uitkeert. Hierbij wordt geen rekening op naam van de betaler geopend.

Geldtransfers worden in de praktijk vooral verleend voor het overmaken van geld naar begunstigden in het buitenland. Met name naar landen met een minder ontwikkeld banksysteem en waar het gebruik van bankrekeningen minder voorkomt. Ook voor onverwachte spoedbetalingen wordt van geldtransfers gebruikgemaakt.

7. Betaalinitiatiediensten

Bij deze dienst initieert een betaaldienstverlener op verzoek van een betaaldienstgebruiker een betaalopdracht vanaf een online betaalrekening die bij een andere betaaldienstverlener worden aangehouden. Denk hierbij aan het initiëren van een online aankoop bij een webwinkel voor een consument.

8. Rekeninginformatiediensten

Bij deze onlinedienst verstrekt een betaaldienstverlener geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

In de bijlage van de (herziene) richtlijn betaaldiensten staat omschreven welke activiteiten kwalificeren als betaaldienst. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt verwezen naar deze bijlage.

Ontdek gerelateerde artikelen