Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verbod om zonder vergunning actief te zijn als betaaldienstverlener

Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u niet actief zijn als betaaldienstverlener. Dit volgt uit artikel 2:3a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning of vrijstelling van DNB toch betaaldiensten verleent, en niet bent uitgezonderd van de vergunningplicht kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict

Een overtreding van de Wft is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Ontdek gerelateerde artikelen