Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzekeraars met zetel in een andere lidstaat

Factsheet

Gepubliceerd: 01 april 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Verzekeraars met zetel in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen met een Europees paspoort een bijkantoor openen in Nederland of diensten naar Nederland verrichten. Voor het starten van de activiteiten moet de buitenlandse verzekeraar eerst een notificatieprocedure doorlopen.

De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De landen die deel uitmaken van de EER worden hierna aangeduid als “lidstaat”.

Bijkantoor of vrije dienstverrichting

Een bijkantoor is een fysieke vestiging in Nederland van een verzekeraar die is gevestigd in een andere lidstaat. Beschikt een verzekeraar in Nederland niet over een fysieke vestiging, maar verleent de verzekeraar alleen vanuit de andere lidstaat in Nederland diensten? Dan is er sprake van vrije grensoverschrijdende dienstverrichting op.

Europees paspoort

Verzekeraars mogen op basis van de vergunning in de lidstaat van herkomst actief zijn in de overige lidstaten. Dit wordt het “Europees paspoort” genoemd. De beoogde werkzaamheden in Nederland vinden dan niet plaats op basis van een (afzonderlijke) vergunning van DNB. De verzekeraar oefent zijn bedrijf uitsluitend uit in de branches waartoe hij in de lidstaat van herkomst bevoegd is. Daarnaast moet de verzekeraar de notificatieprocedure doorlopen.

Notificatieprocedure

Voor het starten van de activiteiten moet een verzekeraar eerst de notificatieprocedure via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst doorlopen. De verzekeraar moet daarnaast een kennisgevingsformulier bij DNB indienen. De notificatie bevat een opgave van het programma van de werkzaamheden die de verzekeraar gaat verrichten en een verklaring dat de verzekeraar over de vereiste solvabiliteitskapitaalvereiste beschikt. Dit geldt voor zowel het openen van een bijkantoor als voor vrije dienstverrichting. Voor een bijkantoor zijn ook aanvullende gegevens nodig (waaronder over de gevolmachtigde van het bijkantoor).

Bij vrije dienstverrichting kan de verzekeraar na het indienen van de notificatie de activiteiten aanvangen. Een bijkantoor kan de activiteiten pas aanvangen nadat DNB de ontvangst van de notificatie heeft bevestigd of de verzekeraar via de toezichthouder in de lidstaat van herkomst heeft geïnformeerd over eventuele voorwaarden die verband houden met het algemeen belang. Twee maanden na de ontvangstbevestiging van DNB of direct na ontvangst van de informatie over eventuele voorwaarden, kan het bijkantoor van start gaan.

De buitenlandse verzekeraar wordt na het doorlopen van de notificatieprocedure opgenomen in een openbaar register dat door DNB wordt gehouden.

Het toezicht op de buitenlandse verzekeraar – en daarmee op het bijkantoor in Nederland en/of de te verrichten diensten naar Nederland – berust bij de toezichthouder in de lidstaat van herkomst. Deze toezichthouder wordt ook wel de “home supervisor” genoemd.

Aan de behandeling van een notificatie zijn geen kosten verbonden.

Ontdek gerelateerde artikelen