Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen

WTP

Inleiding

Op deze verzamelpagina op Open Boek Toezicht vindt u de publicaties van De Nederlandsche Bank (DNB) over de Wet toekomst pensioenen (WTP).

Wat houdt het wetsvoorstel WTP in?

De WTP bevat op hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

  • De introductie van en verplichte overstap op nieuwe premieregelingen voor de nieuwe pensioenopbouw;
  • De vervanging van de doorsneesystematiek door een systematiek met leeftijdsonafhankelijke premies en een daarbij passende, actuarieel neutrale pensioenopbouw;
  • Transitiekader voor de overstap van de huidige pensioencontracten naar nieuwe pensioencontracten, inclusief een standaard invaarpad voor invaren bij pensioenfondsen.

Op 29 maart 2022 is door de regering het wetsvoorstel WTP ingediend bij de Tweede Kamer, op 22 december 2022 aangenomen in de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 in de Eerste Kamer. De WTP treedt op 1 juli in werking. De wetgevingsdocumenten en de verslagen over de behandeling van dit wetsvoorstel kunt u hier vinden.

Het doel en de status van deze uitingen verschilt. Wat de (juridische) status is van deze beleidsuitingen kunt u lezen in de leeswijzer beleidsuitingen DNB.

Daarnaast kan het bestaande beleid voor pensioenuitvoerders nog steeds relevant zijn. Dat bestaande beleid kunt u vinden op de sectorpagina’s voor pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars op Open Boek Toezicht. Dat bestaande beleid zal in het kader van de WTP mogelijk nog worden aangepast.

Nieuwsberichten WTP

DNB publiceert geregeld nieuws over de WTP. Op deze pagina biedt DNB een totaaloverzicht van nieuwsberichten:

Ontdek gerelateerde artikelen