Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie

WTP Factsheet

Op grond van artikel 150m Pensioenwet (Pw) en artikel 145l Wet verplichte beroepspensioenfondsen (Wvb) melden pensioenfondsen het voornemen tot waardeoverdracht bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Gepubliceerd: 12 oktober 2023

Laatste update: 31 januari 2024

Bekijk eerdere versies in het archief

De wetgeving stelt eisen aan de evenwichtige besluitvorming en de adequate beheersing van de risico’s bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling, waaronder het besluit tot waardeoverdracht. DNB houdt toezicht op de naleving van deze eisen. Op basis van artikel 150m, tweede lid, Pw en artikel 145l, tweede lid, Wvb, richt DNB een proces in voor de melding van de waardeoverdracht bij DNB en schrijft voor welke stukken daarvoor benodigd zijn. Hiervoor heeft DNB een toezichthouderregeling opgesteld.

De Regeling kunt u hier lezen

Deze regeling schrijft voor welke informatie DNB voor de beoordeling van de melding dient te ontvangen, waaronder de vorm waarin deze informatie moet worden overgelegd. Hierdoor is het voor pensioenfondsen vroegtijdig duidelijk welke informatie en in welke vorm bij DNB moet worden ingediend. De regeling bevat geen vereisten die het besluitvormingsproces bij sociale partners of bij het fonds sturen, kaderen of anderszins beperken.

Invaarsjabloon

Een deel van de informatie die pensioenfondsen op grond van de regeling moeten indienen bij DNB moet worden ingediend met behulp van het invaarsjabloon. Deels gebeurt dat in de vorm van vragen, deels in de vorm van door het pensioenfonds in te vullen tabellen. DNB heeft de te verstrekken gegevens nodig om de invaarmelding te kunnen beoordelen. Bij het invaarsjabloon is ook een invulinstructie beschikbaar. Het invaarsjabloon en de invulinstructie vindt u als download onderaan deze pagina.

  • Het invaarsjabloon vindt u hier
  • De invulinstructie vindt u hier

Status toezichthouderregeling

Een toezichthouderregeling, zoals deze Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie, is een algemeen verbindend voorschrift in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht. Deze Regeling is gebaseerd op artikel 150m, tweede lid, Pw en artikel 145l, tweede lid, Wvb. Voor de status van deze beleidsuiting en uitleg daarover kunt u de leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.

Deze factsheet is per 1 november 2023 aangevuld met de alinea over het invaarsjabloon en er zijn twee downloads toegevoegd.

Ontdek gerelateerde artikelen