Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Staatscourant

Factsheet

Als De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB) de gevraagde verklaring van geen bezwaar (vvgb) verleent, doet DNB daarvan mededeling in de Staatscourant. Dit gebeurt niet als de publicatie kan leiden tot een onevenredige bevoordeling of benadeling van belanghebbenden.

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Het uitgangspunt is dat DNB mededeling doet van de afgifte van een vvgb. Kan de publicatie in de Staatscourant leiden tot een onevenredige bevoordeling of benadeling van belanghebbenden? Dan kan DNB afzien van de mededeling. In overleg met DNB kan de houder van de vvgb de overige belanghebbenden eventueel zelf over de afgifte informeren.

Informatie

De publicatie in de Staatscourant bevat informatie over de naam van de houder van de vvgb en de onderneming, waarin de deelneming wordt verworven of vergroot of de handeling waarvoor de vvgb is verleend. Daarnaast bevat de publicatie informatie over de verleende vvgb zelf. Namelijk de datum, het soort vvgb en de rechtsgrond. De publicatie bevat geen vertrouwelijke informatie over de inhoud van de verleende vvgb.

Intrekken vvgb

DNB doet in de Staatscourant ook mededeling van het intrekken van een vvgb en over een wijziging van een vvgb, mits die wijziging geen vertrouwelijke informatie betreft.

Informatie verklaring van geen bezwaar