Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vvgb’s voor groepsmaatschappijen

Factsheet

Gepubliceerd: 18 april 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Als meerdere aanvragers van verklaringen van geen bezwaar (vvgb’s) vennootschappelijk deel uitmaken van een groep, kan DNB op aanvraag vvgb’s voor groepsmaatschappijen verlenen. DNB beoordeelt dan de afzonderlijke vvgb-aanvragen in samenhang met elkaar en waar mogelijk gecombineerd.

Het gaat hier om vvgb-aanvragen voor groepsmaatschappijen die rechtstreeks of middellijk (indirect) een gekwalificeerde deelneming verwerven of vergroten in dezelfde financiële doelonderneming als bedoeld in artikel 3:95 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (bij vvgb-aanvragen die betrekking hebben op een bank beslist de Europese Centrale Bank). Iedere betrokken groepsmaatschappij dient daartoe een aanvraag in. Daarnaast worden wijzigingen binnen de zeggenschapsketen door DNB beoordeeld. Een wijziging zal in veel gevallen leiden tot de noodzaak voor een vvgb-aanvraag. Meld wijzigingen daarom ruim van tevoren.

Beoordeling

Aanvragen voor vvgb’s voor groepsmaatschappijen kunnen worden ingewilligd als de groepsmaatschappijen die de gekwalificeerde deelneming verwerven of vergroten vennootschappelijk een groep vormen die centraal wordt aangestuurd. DNB zal elke groepsmaatschappij beoordelen die rechtstreeks of middellijk een gekwalificeerde deelneming verwerft of vergroot (zie de gemeenschappelijke richtsnoeren van EBA, EIOPA en ESMA over de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (JC/GL/2016/01 – de herziene Joint Guidelines).

Door de centrale aansturing binnen de groep zullen de afzonderlijke groepsmaatschappijen in samenhang met elkaar en waar mogelijk gecombineerd worden beoordeeld. Daarom kan bij de betreffende aanvraag voor bepaalde gegevens worden volstaan met een verwijzing naar de gemeenschappelijke gegevens die zijn ingediend door de topholding of een andere betrokken groepsmaatschappij. Denk hierbij aan een gezamenlijk businessplan.

Overweegt u om vvgb’s voor groepsmaatschappijen aan te vragen? Neem hierover dan eerst contact op met DNB.

Wijzigingen

Stel DNB ruim van tevoren in kennis van een voorgenomen wijziging binnen de zeggenschapsketen na verlening van de vvgb’s voor groepsmaatschappijen.

Hierbij gaat het onder andere om een wijziging die tot gevolg heeft dat een groepsmaatschappij een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming verwerft of in bepaalde mate vergroot. In een dergelijke situatie schrijven de herziene Joint Guidelines een beoordeling van de nieuwe laag in de zeggenschapsketen voor. Een beoordeling is ook vereist indien de rechtstreekse houdstermaatschappij binnen de groepsstructuur wijzigt. In deze situaties leidt een wijziging in veel gevallen tot een aanvraag voor een vvgb.

Een wijziging kan overigens ook een wisseling inhouden van groepsmaatschappijen met een middellijke gekwalificeerde deelneming of een vereenvoudiging van de zeggenschapsstructuur door het schrappen van een of meerdere lagen in de zeggenschapsketen. Ook hiervan dient DNB van tevoren in kennis te worden gesteld.

Wijzigingen melden

Een wijziging kan worden gemeld door de groepsmaatschappij die bij de wijziging is betrokken of door één van de andere groepsmaatschappijen. Bijvoorbeeld de topholding.

Wijzigingen kunt u digitaal melden via het formulier ‘kennisgeving wijziging groepsmaatschappijen’ via Mijn DNB.

Bestaande vvgb’s

Een wijziging binnen de zeggenschapsketen doet niet af aan de rechtskracht van reeds verleende vvgb’s voor groepsmaatschappijen. Wel is het zo dat wijzigingen zoals hierboven genoemd, moeten worden gemeld.

Informatie verklaring van geen bezwaar