Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vvgb voor handelingen van banken (art. 3:96 Wft)

Factsheet

Gepubliceerd: 02 maart 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Banken met een zetel in Nederland hebben voor bepaalde handelingen een verklaring van geen bezwaar (vvgb) nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB).

Banken met een zetel in Nederland hebben voor zes handelingen die in de wet zijn genoemd voorafgaande goedkeuring nodig van DNB. Deze goedkeuring kunt u verkrijgen door een vvgb aan te vragen. Significante banken hebben goedkeuring nodig van de ECB. Kwalificeert uw bank als significante bank? Neem dan eerst contact met DNB op voordat u een vvgb-aanvraag indient.

1. Gekwalificeerde deelneming in bepaalde financiële ondernemingen
Een bank heeft een vvgb nodig voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beleggingsonderneming of verzekeraar, die is gevestigd in een niet-lidstaat of in een financiële instelling zonder verklaring van ondertoezichtstelling. Er is alleen een vvgb nodig als de deelneming een materiële omvang heeft. Onder lidstaat worden de landen gerekend die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER).

2. Gekwalificeerde deelneming in niet-financiële onderneming
Een bank heeft een vvgb nodig voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een niet-financiële onderneming. Dit is elke onderneming die niet een bank, beleggingsonderneming, verzekeraar of financiële instelling is. Er is alleen een vvgb nodig als de deelneming een materiële omvang heeft.

3. Gehele of gedeeltelijke overname van activa en/of passiva
Een bank heeft een vvgb nodig voor de overname van de activa en/of passiva van een andere onderneming of instelling. Er is geen sprake van een juridische fusie, maar enkel van een activa/passiva-transactie. De transactie kan een overname zijn van het geheel aan activa/passiva. Het kan ook een gedeeltelijke overname zijn, waarbij een belangrijk deel van de activa en/of passiva overgaan van eigenaar. De overname kan rechtstreeks of middellijk (indirect) geschieden. Er is alleen een vvgb nodig als de omvang van de activa en/of passiva een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

4. Aangaan van een fusie
Een bank heeft een vvgb nodig voor het aangaan van een fusie met een andere onderneming of instelling. Er is alleen een vvgb nodig als het balanstotaal van de andere onderneming of instelling een bepaalde omvang heeft.

5. Financiële of vennootschappelijke reorganisatie
Een bank heeft een vvgb nodig voor een financiële of vennootschappelijke reorganisatie. Met een vennootschappelijk reorganisatie wordt de situatie bedoeld waarin de activiteiten van de bank worden ondergebracht in een nieuwe vennootschappelijke structuur. Bijvoorbeeld een moeder- met dochtermaatschappij.

6. Toetreding beherend vennoot
Een bank heeft een vvgb nodig als een beherend vennoot wil toetreden tot de bank. Deze bepaling is alleen van toepassing op banken die een commanditaire vennootschap vormen. Een beherend vennoot is vennoot of aandeelhouder, maar is ook belast met het beheer van de bank.

Informatie verklaring van geen bezwaar