Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kosten vvgb-aanvraag

Factsheet

Aan een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) zijn kosten verbonden. De tarieven zijn opgenomen in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Gepubliceerd: 10 april 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De kosten voor de vvgb-aanvraag worden in rekening gebracht ongeacht of de vvgb door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank wordt verleend of afgewezen, of de vvgb-aanvraag door de aanvrager tussentijds wordt ingetrokken of door DNB tussentijds buiten behandeling wordt gesteld.

Kosten vvgb-aanvraag – artikel 3:95 Wft

De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort onderneming waarin wordt deelgenomen en het aantal bestede uren aan de behandeling van de aanvraag.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Soort onderneming
Tariefsoort
Kosten
Afwikkelonderneming Geen EUR 0
Bank <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Beheerder van een ICBE Basistarief EUR 1.600
Beleggingsonderneming Basistarief EUR 1.600
Betaalinstelling <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Elektronischegeldinstelling <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Entiteit voor risico-acceptatie <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Premiepensioeninstelling <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Verzekeraar <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500

Financiële instelling met
verklaring onder
toezichtstelling

<15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500
Betaalinstelling <15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500

Kosten vvgb-aanvraag – artikel 3:96 Wft

De kosten van een vvgb-aanvraag voor een handeling van een bank zijn alleen afhankelijk van de duur van de behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende handelingen waarvoor een vvgb kan worden aangevraagd. De volgende tarieven zijn van toepassing:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Tariefsoort Kosten
<15 bestede uren EUR 1.600
>15 bestede uren,
maar <150 bestede uren
EUR 5.000
>150 bestede uren EUR 30.500

Informatie verklaring van geen bezwaar