Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Klarna AB

Banken

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2024 02:00

  • Statutaire naam: Klarna AB
  • Statutaire zetel: STOCKHOLM, ZWEDEN
  • Relatienummer DNB: B1249
  • Type: Bank - CI
  • Toelichting Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Contactgegevens

Vestigingsadres

  • Adres: Sveavägen 46
  • Postcode: 111 34
  • Plaats: STOCKHOLM
  • Land: Zweden

EU paspoort (in)

Artikel Activiteit Begindatum
Art. 2:18 Wft Bank uit EER die diensten verricht naar Nederland 01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden 24-06-2013
02. Verstrekken van leningen 21-04-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 24-06-2013
07b. valuta's 05-04-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten 05-04-2016
15. Uitgifte van elektronisch geld 05-04-2016