Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2021 05:00 Registerdetailpagina

Klarna AB

  • Statutaire naam: Klarna AB
  • Statutaire zetel: STOCKHOLM, ZWEDEN
  • Relatienummer DNB: B1249
  • Type: Bank - CI
  • Toelichting Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Contactgegevens

Vestigingsadres

  • Adres: Sveavägen 46
  • Postcode: 111 34
  • Plaats: STOCKHOLM
  • Land: Zweden

EU paspoort (in)

ArtikelActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden24-6-2013
02. Verstrekken van leningen21-4-2010
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt24-6-2013
07b. valuta's5-4-2016
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten5-4-2016
15. Uitgifte van elektronisch geld5-4-2016