Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Laatst bijgewerkt: 05 oktober 2022 02:00 Banken

Raisin Bank AG

Banken

  • Statutaire naam: Raisin Bank AG
  • Statutaire zetel: FRANKFURT AM MAIN, DUITSLAND
  • LEI-code: 391200EXQ8RMJF0SLW44
  • Relatienummer DNB: R128217
  • Toelichting Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

EU paspoort (in)

ArtikelActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden18-10-2017
02. Verstrekken van leningen3-12-2013
04a. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn.25-3-2022
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn.25-3-2022
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder.25-3-2022
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt.25-3-2022
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten.25-3-2022