Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Circulair financieren met de Circular Risk Scorecard

Circulaire bedrijven bieden een effectieve afdekking van de financiële risico’s die gepaard gaan met lineair economisch denken, waarbij wordt geopereerd vanuit de veronderstelling van oneindige beschikbaarheid en betaalbaarheid van grondstoffen. Deze zogenaamde lineaire risico’s vormen een bedreiging voor de toekomstige veerkracht van bedrijven en economieën.

Om te komen tot een veerkrachtigere economie, moeten lineaire risico’s en circulaire kansen daarom expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. Daarnaast moet circulair risico reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, stabiliteit op de lange termijn én ketencontracten.

De projectgroep Risk, bestaande uit o.a. experts van Rabobank, ABN AMRO, ING, Triodos en Invest-NL, is afgelopen jaar aan de slag gegaan om door een ‘circulaire bril’ naar financiering van circulaire ondernemers te kijken. Zij hebben hiervoor een generieke, publiekelijk beschikbare tool ontwikkeld waarmee de kansen en risico’s van circulair ondernemen beter kunnen worden ingeschat: de Circular Risk Scorecard (CRS).

Doel van de Circular Risk Scorecard

De CRS is in de eerste plaats een tool die kan worden toegepast om een realistischere inschatting te maken van de lange termijn bedrijfsrisico’s van een onderneming (stap 1). Daarnaast biedt de CRS een manier om (geanonimiseerde) data te verzamelen over (default) risico’s van circulaire (en niet-circulaire) ondernemers (stap 2). Deze (geanonimiseerde) data kan gebruikt worden om circulaire risico’s en kansen te koppelen aan continuïteit van circulaire ondernemers (default data). Dit is onderdeel van de transitie naar een circulaire norm voor financiering in 2030 (stap 3). Deze doelstelling is geconcretiseerd in de Roadmap Circulair Financieren 2030.

CF De Norm 2023

Inhoud van de Circular Risk Scorecard

De CRS geeft als uitkomst een risicoscore van 0-100, waarbij een lage score een laag circulair risico betekent. De score wordt bepaald aan de hand van zes risicofactoren, waarvan er drie momenteel nog niet wordt meegenomen in de bestaande risicomodellen van banken:

 • de circulariteit van het product;
 • de geschiktheid van het product voor circulariteit;
 • de schaarste van de gebruikte grondstoffen.

Daarnaast wordt de score bepaald door drie risicofactoren die momenteel wel worden meegenomen in de bestaande risicomodellen, maar die in de CRS worden bekeken door een ‘circulaire bril’, en dus anders worden beoordeeld:

 • de robuustheid van de contracten;
 • de marktcompetitiviteit;
 • de ervaring van het management team.

Toepassing van de Circular Risk Scorecard

De CRS kan op verschillende manieren worden gebruikt/toegepast, namelijk als:

 1. Aanpassing van de risicoperceptie en/of pricing via de bestaande risicomodellen bij banken (als toevoeging op de bestaande risicomodellen);
 2. Dealselectie bij financiële instellingen;
 3. Opleiding voor collega’s bij financiële instellingen;
 4. Opleiding voor circulaire ondernemers.

Toegang tot de Circular Risk Scorecard

De CRS kan worden geopend via de volgende link: Streamlit (circularriskscorecard.streamlit.app

Ondersteuning Circular Risk Scorecard

Ter ondersteuning is een handleiding geschreven voor het gebruik van de CRS.

Circular Risk Scorecard - a practical guide

831KB PDF
Download Circular Risk Scorecard - a practical guide

Gratis training / discussies

Mocht je enthousiast zijn geworden en meer willen weten, wij organiseren in samenwerking met School for Change in De Groene Afslag een gratis 2-uur interactieve training hoe de CRS te gebruiken. Data zijn:

 • Donderdag 29 februari 15.00 – 17.00u
 • Donderdag 28 maart 15.00 – 17.00u

Mocht je interesse hebben, schrijf je dan in via de website van de School for change.

Contact

De projectgroep Risk, onderdeel van de Kopgroep Circulair Financieren, wordt begeleid door Copper8, Circular Finance Lab en RiskQuest. RiskQuest heeft de CRS gebouwd. Voor meer informatie, neem contact op met de projectleider Jeroen van Muiswinkel (jeroen@copper8.com).

De logo's van de deelnemende partijen.