Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De afgelopen weken zijn de zogeheten aanwijzingsbrieven voor MESRAP gestuurd aan de directies en contactpersonen van de rapportageplichte instellingen. De inhoud daarvan is vergelijkbaar met de aankondigingsbrief van mei 2021. In de aanwijzingsbrief wordt aangegeven dat het belangrijk is om realistische testrapportages in te sturen, zodat de testfase goed kan worden doorlopen en DNB feedback kan geven over de kwaliteit van de rapportage.

Indien u vragen heeft over de brief of de rapportage, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of een mail sturen aan het bij u bekende centrale e-mailadres (zie ook de MESRAP-handleiding in paragraaf 2.8).