Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

08 november 2021 Toezicht
Entree DNB Toorop gebouw

*Aangepast op 04-07-2022

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 14 juni 2021 een bestuurlijke boete van EUR 100.000,- opgelegd aan JTC Institutional Services Netherlands B.V. (JTC). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat JTC een ongebruikelijke transactie niet onverwijld heeft gemeld aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).

Boete

De bestuurlijke boete is aan JTC opgelegd wegens de overtreding van artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze bepaling verplicht financiële instellingen een ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van een transactie bekend is geworden, te melden aan de FIU.

De Wwft-wetgeving heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige financieel economische criminaliteit. Het is mede daarom cruciaal dat de kanalen waarlangs het witwas- en/of terrorismefinancieringsproces zich kan voltrekken, worden beschermd tegen misbruik voor criminele doeleinden. Een belangrijk onderdeel van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is de verplichting om ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de FIU. Deze meldingsplicht vormt een kernverplichting van de Wwft. Door voormelde overtreding heeft JTC de doelstellingen van de Wwft in gevaar gebracht en is zij tekortgeschoten in de naleving van de op haar rustende meldingsplicht.

JTC heeft tegen de bestuurlijke boete bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is op 7 december 2021 ongegrond verklaard. Vervolgens is JTC op 18 januari 2022 in beroep gegaan. DNB zal de uitkomst van het beroep publiceren op haar website.

Procesverloop schematisch weergegeven

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boetebesluit

 

14 juni 2021

Boete EUR 100.000,-

Bezwaar

 

22 juni 2021

Ongegrond

Beroep ingesteld

 

18 januari 2022

 

Lees hier het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete en de beslissing op bezwaar, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beslissing Op Bezwaar Inzake JTC

469KB PDF
Download

Boete van DNB voor JTC Institutional Services Netherlands B.V.

545KB PDF
Download