Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 januari 2024 een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust (Netherlands) B.V. (Intertrust). De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.

Gepubliceerd: 18 januari 2024

DNB Toorop aan het water

Overtredingen

Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

DNB heeft vastgesteld dat het door Intertrust uitgevoerde cliëntenonderzoek in alle tien onderzochte dossiers niet voldeed aan de vereisten uit de Wtt 2018, terwijl Intertrust wel trustdiensten aan de partijen uit deze onderzochte dossiers is gaan verlenen. Dat is verboden. Daarom heeft DNB voor deze overtredingen een boete aan Intertrust opgelegd.

Voor de door Intertrust begane overtredingen geldt een basisboetebedrag van 2,5 miljoen euro. DNB heeft geen aanleiding gezien dat basisboetebedrag te matigen en heeft een boete van 2,5 miljoen euro aan Intertrust opgelegd.

Poortwachters

De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Intertrust is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om gedegen cliëntenonderzoek te verrichten. Daarmee heeft Intertrust de doelstellingen van de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Bezwaar

Er is tegen de boete geen bezwaar gemaakt. De boete is daarmee onherroepelijk geworden.

Meer informatie

Lees hier het boetebesluit met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis)

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

 

Maatregel

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Opgelegd

Ingesteld

Beslissing op bezwaar

Ingesteld

Uitspraak

Ingesteld

Uitspraak

10 januari 2024

 

 

 

 

 

 

 

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Intertrust

508KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Intertrust

Ontdek gerelateerde artikelen