Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Last onder dwangsom voor Payward International Markets Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 14 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Payward International Markets Limited (Payward International), actief onder de handelsnaam ‘Kraken’. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Payward International cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.

Gepubliceerd: 05 april 2024

Entree DNB Toorop gebouw

Registratie

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB.

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een herstelmaatregel waarmee een bedrijf wordt opgedragen (gelast) om iets te doen of na te laten. In dit geval heeft DNB Payward International gelast om niet langer in of vanuit Nederland cryptodiensten aan te bieden zonder de daarvoor vereiste registratie bij DNB. DNB heeft Payward International hierbij een termijn gegeven van acht weken waarbinnen Payward International aan de last kon voldoen zonder dat zij verplicht was tot het betalen van dwangsommen. Deze termijn verstreek op 7 oktober 2023. In de last onder dwangsom is opgenomen dat Payward International na het verstrijken van die termijn direct 500.000 euro aan dwangsommen zou moeten betalen voor iedere week dat zij niet volledig aan de last zou voldoen. Dit dwangsombedrag kon oplopen tot maximaal 4 miljoen euro. 

Er zijn acht volledige weken verstreken, wat ertoe leidt dat Payward International 4 miljoen euro aan dwangsommen moet betalen. 

De registratieplicht

De registratieplicht voor cryptodienstaanbieders is op 21 mei 2020 ingevoerd, omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.

De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven immers in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Doordat Payward International zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, heeft Payward International de doelstellingen van de Wwft doorkruist. Zo heeft Payward International gedurende de overtreding geen melding kunnen doen van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. Mogelijk is hierdoor gedurende deze periode een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten het zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven.

Op 7 februari 2024 is Payward Continental Services Limited (PCSL) geregistreerd bij DNB als cryptodienstverlener. PCSL behoort tot dezelfde groep als Payward International. 

Bezwaar

Op 4 augustus 2023 heeft Payward International bezwaar gemaakt tegen de opgelegde last onder dwangsom. Bij beslissing op bezwaar van 21 december 2023 heeft DNB het bezwaar ongegrond verklaard.

Meer informatie

Lees hier de last onder dwangsom met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Beslissing op bezwaar Payward International Markets Limited

248KB PDF
Download Beslissing op bezwaar Payward International Markets Limited

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Payward International Markets Limited

305KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Payward International Markets Limited

Actuele stand van zaken Payward International Markets Limited

26KB PDF
Download Actuele stand van zaken Payward International Markets Limited

Ontdek gerelateerde artikelen