Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

20 jaar Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 01 juni 2023

Betalen met 20 euro biljet

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) bestaat 20 jaar. Wat heeft dit overleg van organisaties die bij het betalingsverkeer betrokken zijn opgeleverd in de afgelopen 20 jaar? We geven een overzicht.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (afgekort tot ‘MOB’) is een overleg waarin koepelorganisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich samen inzetten voor veilig, betrouwbaar, toegankelijk en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer.

Hoe het begon

Het MOB is in 2002 door toenmalig minister van Financiën Zalm opgericht en kwam in 2003 voor het eerst bijeen. Minister Zalm noemde als doel van het MOB om bij te dragen aan “een maatschappelijk efficiënte inrichting van het Nederlandse retailbetalingsverkeer”. Juist vanwege deze brede maatschappelijke doelstelling komen de leden van het MOB uit allerlei geledingen van de Nederlandse samenleving: consumenten, waaronder mensen met een beperking en ouderen, het MKB, fysieke en online winkeliers, horeca, banken en andere aanbieders van betaaldiensten, ze zijn allemaal vertegenwoordigd.

“Het MOB biedt partijen die de vraag- en aanbodzijde van betaaldiensten vertegenwoordigen het platform om constructief over maatschappelijke knelpunten en ontwikkelingen in ons betalingsverkeer te overleggen. Wederzijds begrip voor elkaars visie en standpunten helpt om samen oplossingen voor de waargenomen knelpunten te vinden.”, aldus Olaf Sleijpen (directeur monetaire zaken bij DNB en voorzitter van het MOB).

,

Resultaten

Over de resultaten van dit overleg informeert het MOB jaarlijks de minister van Financiën, die vervolgens de Tweede Kamer daarover informeert. Ook informeert het MOB de minister tussentijds gevraagd en ongevraagd over relevante maatschappelijke onderwerpen in het betalingsverkeer.

Het MOB heeft een aantal belangrijke resultaten bereikt. Denk aan het afronden van contante betalingen op 5-eurocent in 2004, waarmee de 1- en 2-eurocenten in ons land overbodig werden. Maar ook de afspraken in 2007 over de naleving van de inmiddels maatschappelijk geaccepteerde bereikbaarheidsnorm dat huishoudens binnen een straal van vijf kilometer toegang moeten hebben tot een geldautomaat. Ander voorbeeld: op aandringen van het MOB werden in 2019 instant payments grootschalig ingevoerd, waarmee Nederland in Europa (zelfs nu nog) een voorhoederol vervult.

Contant geld

In 2015 ontwikkelde het MOB de visie op cash, met afspraken over de beschikbaarheid en acceptatie van contant geld die in 2020 zijn vernieuwd. Dat leidde in april vorig jaar tot ondertekening van het Convenant Contant Geld om ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Intussen heeft de minister Kaag van Financiën, naar aanleiding van de resultaten van in het Convenant aangekondigd onderzoek naar de toekomstige inrichting van de chartale infrastructuur, laten weten met wetsvoorstellen te komen. Dit om te borgen dat banken blijven zorgen voor goede basisvoorzieningen voor contant geld en dat het opnemen en afstorten van contant geld betaalbaar blijft, zowel voor consumenten als winkeliers.

Toegankelijk betalingsverkeer

Daarnaast zet het MOB zich in voor oplossingen rond het dilemma om het betalingsverkeer enerzijds vrij te houden van witwassen en crimineel geld, en tegelijkertijd dit betalingsverkeer zo inclusief als mogelijk te houden. En onderneemt het MOB actie om het betalingsverkeer ook voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden toegankelijk te houden. Ook denkt het MOB vanuit Nederlands perspectief mee over de mogelijke komst van de digitale euro.

Europees polderoverleg

Hoewel het MOB eigenlijk een typisch Nederlands ‘polderoverleg’ is, heeft het navolging gekregen in de meeste andere Europese landen. Sinds 2014 bestaat er zelfs een Europees MOB, de Euro Retail Payments Board (ERPB), voorgezeten door de ECB.

Meer informatie
Meer over het MOB kunt u nalezen op de MOB-pagina. Daar kunt ook nieuwsberichten en andere publicaties van het MOB vinden.

Ontdek gerelateerde artikelen