Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CORONA - DNB roept banken op om zeer terughoudend te zijn met kapitaaluitkeringen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 18 december 2020

De Nederlandsche Bank volgt de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 15 december j.l. waarmee de grote banken onder direct toezicht van de ECB worden opgeroepen om zeer terughoudend te zijn in het uitbetalen van dividend en het inkopen van eigen aandelen. Ook worden banken opgeroepen om variabele beloningen te beperken. De aanbeveling heeft te maken met de huidige uitzonderlijke omstandigheden en loopt tot eind september 2021. Op dat moment verwacht DNB, bij het uitblijven van materiële ongunstige ontwikkelingen, terug te keren naar een normale beoordeling van de kapitaaldistributie van banken.

De ECB wijst op de grote mate van onzekerheid die nog een tijd zal aanhouden. Banken worden daarom opgeroepen om geen dividend uit te keren, of dit zeer beperkt te doen. Van banken die desondanks voornemens zijn dividend uit te keren, wordt verwacht dat zij in overleg treden met de toezichthouder voordat tot eventuele dividendbetaling wordt overgegaan, en dat dividendbetalingen in ieder geval niet hoger zijn dan 15% van de cumulatieve winsten over 2019 en 2020, en niet meer dan 20 basispunten van de CET1-ratio. Banken die voornemens zijn dividend uit te keren moeten winstgevend zijn, en een duurzaam solide kapitaalbuffer hebben.

DNB acht deze aanbeveling ook van toepassing op minder significante kredietinstellingen die onder direct toezicht van DNB staan. De aanbeveling sluit aan bij eerdere oproepen en maatregelen van DNB om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Lees ook het persbericht van de ECB

Ontdek gerelateerde artikelen