Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB deelt uitkomsten enquête over transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2021

Toorop gebouw DNB vanaf de waterkant

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt om regievoering en zorgvuldige besluitvorming door pensioenfondsen. DNB wil goed zicht houden op de voorbereidingen van pensioenfondsen op de transitie, en ook op de relevante risico’s. Daarom heeft De Nederlandsche Bank samen met de Autoriteit Financiële Markten een enquête gehouden onder pensioenfondsen.

DNB heeft een bulletin uitgebracht waarin de uitkomsten van de enquête zijn gedeeld. Else Bos (directeur DNB) heeft hier in haar speech tijdens het jaarcongres van Pensioen Pro ook aandacht aan besteed.

Else Bos riep fondsen op om regie te voeren in het transitieproces. Dat betekent dat fondsen sturing geven aan een duidelijk, haalbaar transitiepad en zeker stellen dat die transitie beheerst verloopt. “Afhankelijkheden van andere stakeholders, zoals sociale partners of de pensioenuitvoeringsorganisatie, moeten daarvoor in kaart worden gebracht. Verder is het noodzakelijk om een beeld te vormen van de risico’s die zich voor kunnen doen en hoe ze beheerst kunnen worden”, aldus Else Bos. Behalve regievoering noemde Else Bos de volgende aandachtspunten voor een geslaagde transitie: evenwichtige uitkomsten voor verschillende groepen deelnemers, voldoende aandacht voor uitvoering (pensioenadministratiesystemen op tijd gereed en data van voldoende kwaliteit) en een zorgvuldige vaststelling van de risicohouding van deelnemers.