Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op aan Tirion Hypotheken B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 21 juni 2012

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 17 december 2010 een bestuurlijke boete ad EUR 25.000,– opgelegd aan Tirion Hypotheken B.V.

De bestuurlijke boete is opgelegd omdat Tirion Hypotheken B.V. in de periode van 29 mei 2008 tot 16 juli 2010 in strijd met het verbod van artikel 3:7, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht een vertaling van het woord ‘bank’ bezigde in haar naam en bij de uitoefening van haar bedrijf, terwijl zij werkzaam was op de financiële markten, geen vergunninghoudende kredietinstelling was en niet beschikte over een ontheffing of vrijstelling van dit verbod.
 
Het door Tirion Hypotheken B.V. tegen de bestuurlijke boete ingediende bezwaar is door DNB bij besluit van 6 juni 2011 ongegrond verklaard. Hierbij is het primaire besluit van DNB d.d. 17  december 2010 gehandhaafd. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens het beroep van Tirion Hypotheken B.V. op 29 maart 2011 ongegrond verklaard. Door Tirion Hypotheken B.V. is hiertegen geen hoger beroep ingediend. Dit betekent dat de opgelegde bestuurlijke boete rechtens onaantastbaar is geworden.

Publicatieregels bestuurlijke boetes bij overtreding Wft

Het publicatieregime van de Wft schrijft onder meer voor dat bestuurlijke boetes die zijn opgelegd voor bepaalde overtredingen van de Wft of lagere regelgeving direct – dat wil zeggen nadat vijf werkdagen na toezending zijn verstreken – worden gepubliceerd. Bovenstaande bestuurlijke boete is reeds op 28 december 2010 gepubliceerd. Voor alle op grond van de Wft en lagere regelgeving opgelegde boetes geldt daarnaast dat deze worden gepubliceerd nadat het boetebesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Dat is bij dit boetebesluit het geval, zodat deze bestuurlijke boete  via dit persbericht opnieuw wordt gepubliceerd. Van publicatie wordt slechts afgezien indien de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door DNB uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft.
 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt een bestuurlijke boete op aan Tirion Hypotheken B.V.

434KB PDF
Download DNB legt een bestuurlijke boete op aan Tirion Hypotheken B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen