Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan beleggingsonderneming Cobber Finance B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 16 maart 2017

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 1 november 2016 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan Cobber Finance B.V. (hierna: Cobber) vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Cobber artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Cobber de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2016 niet binnen de voorgeschreven termijn (11 augustus 2016) heeft ingediend, maar deze op 15 augustus 2016 aan DNB heeft verstrekt. Cobber heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van deze overtreding te voorkomen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Cobber.

Tegen het besluit is geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hier het volledige boetebesluit.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

1 november 2016

onherroepelijk

Bezwaar ingesteld

Geen

 

Beslissing op bezwaar

 

 

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

 

Ontdek gerelateerde artikelen