Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan ROI am B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 23 februari 2017

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 30 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de beheerder van een beleggingstelling ROI am B.V. vanwege het niet tijdig aanleveren van de halfjaarlijkse beheerdersrapportage. beheerder van een beleggingstelling ROI am B.V. vanwege het niet tijdig aanleveren van de halfjaarlijkse beheerdersrapportage.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat ROI am B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat ROI am B.V. niet tijdig de beheerdersrapportage over de eerste helft van 2016 aan DNB heeft verstrekt.

Last onder dwangsom

DNB heeft ROI am B.V. op 30 augustus 2016 de last onder dwangsom opgelegd om binnen twee weken na dagtekening van de beschikking de beheerdersrapportage over de eerste helft van 2016 te verstrekken. DNB heeft op 12 september 2016 de halfjaarlijkse beheerdersrapportage van ROI am B.V. ontvangen. Dit betekent dat ROI am B.V. tijdig aan de last heeft voldaan en geen dwangsommen heeft verbeurd. ROI am B.V. heeft geen bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen