Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB organiseert ronde tafel over beroepseed

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 26 november 2021

Hand met pen

DNB houdt toezicht op naleving van de beroepseed. In dat kader is een onderzoek verricht bij banken, verzekeraars en betaalinstellingen. Over de resultaten organiseert DNB volgend jaar een ronde tafel.

DNB organiseert eind Q1 2022 een ronde tafel over de beroepseed met betrokken instellingen en relevante stakeholders. De ronde tafel is erop gericht om het bewustzijn van het doel van de beroepseed verder te verhogen, best practices tussen instellingen en  sectoren uit te wisselen, en het effectief inzetten van de beroepseed als sturingsmiddel voor een ethische cultuur en/of gedragsverandering te bevorderen. Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen op dat moment zal het fysieke of virtuele bijeenkomsten betreffen. 

Uitgebreid onderzoek

Aanleiding voor de ronde tafel is onderzoek dat DNB heeft gedaan naar de beroepseed. Uit het onderzoek blijkt dat instellingen de beroepseed serieus nemen en er veel aandacht aan besteden bij indiensttreding van medewerkers. Daarna komt de eed echter weinig expliciet terug. Wel doen instellingen er veel aan om de principes uit de eed in hun eigen cultuurinitiatieven te verweven, al gebeurt dat veelal impliciet. De uitkomsten zetten aan tot nadenken over hoe de eed - na de initiële aflegging - nog meer kan worden ingezet. 

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn als volgt:

  • Alle bevraagde instellingen, ongeacht de sector, nemen het afleggen van de eed serieus en wijden er een betekenisvolle ceremonie aan.
  • De meerderheid van bevraagde verzekeraars en betaalinstellingen past de eed toe op een bredere groep medewerkers dan strikt wettelijk vereist.
  • Voor een meerderheid van medewerkers van banken en verzekeraars is het langer dan 5 jaar geleden dat zij de eed hebben afgelegd.
  • Het afleggen van de eed wordt vastgelegd in HR-systemen, maar wordt over het algemeen niet gekoppeld aan een tastbaar ‘aandenken’.
  • De kwaliteit van managementinformatie over de beroepseed wisselt – niet alle instellingen konden bijvoorbeeld even eenvoudig inzicht bieden in hoeveel medewerkers in een bepaald jaar de eed hebben afgelegd.
  • In bijna alle gevallen wordt de eed – na de ceremoniële aflegging – niet meer expliciet ingezet als instrument waarmee op gedrag kan worden gestuurd. Wel worden de principes uit de eed – zij het impliciet – in lopende cultuurinitiatieven en -maatregelen opgenomen, zoals codes of conduct en trainingen.
  • De meeste banken gebruiken uitspraken van Tuchtrecht Banken om ervan te leren, maar slechts de minderheid geeft aan dit stelselmatig te doen.

De uitgebreide resultaten zijn hieronder te vinden.

Uitkomsten onderzoek beroepseed

300KB PDF
Download Uitkomsten onderzoek beroepseed